ผลการดำเนินงาน

NCD

งานส่งเสริม

งานควบคุมโรค

อวล

แผนไทย

ทันตกรรม

เภสัชกรรม

งานประกันสุขภาพ

หน่วยงานและบุคลากร

จัดทำโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน