[PPA66 ส่งเสริมสุขภาพ] คัดกรองภาวะโลหิตจางในช่วงอายุครรภ์ 27-32 สัปดาห์

A = จำนวนคัดกรองภาวะโลหิตจางในช่วงอายุครรภ์ 27-32 สัปดาห์

[PPA66 ส่งเสริมสุขภาพ] คัดกรองภาวะโลหิตจางในช่วงอายุครรภ์ 27-32 สัปดาห์
ลำดับ เครือข่าย A วันที่ประมวลผล
1 [10680] รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช 152 2023-07-13
2 [11322] รพ. พรหมคีรี 39 2023-07-14
3 [11324] รพ. ลานสกา 55 2023-07-14
4 [11325] รพร. ฉวาง 140 2023-07-14
5 [11326] รพ. พิปูน 34 2023-07-13
6 [11327] รพ. เชียรใหญ่ 46 2023-07-13
7 [11328] รพ. ชะอวด 77 2023-07-13
8 [11329] รพ. ท่าศาลา 162 2023-07-05
9 [11330] รพ. ทุ่งสง 113 2023-07-13
10 [11331] รพ. นาบอน 28 2023-07-12
11 [11332] รพ. ทุ่งใหญ่ 142 2023-07-13
12 [11333] รพ. ปากพนัง 113 2023-07-13
13 [11334] รพ. ร่อนพิบูลย์ 109 2023-07-14
14 [11335] รพ. สิชล 105 2023-07-14
15 [11336] รพ. ขนอม 26 2023-07-13
16 [11337] รพ. หัวไทร 120 2023-07-14
17 [11338] รพ. บางขัน 104 2023-07-13
18 [11339] รพ. ถ้ำพรรณรา 23 2023-07-14
19 [11523] รพ.ค่าย วชิราวุธ 0
20 [11660] รพ. จุฬาภรณ์ 30 2023-07-14
21 [12287] รพ. ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที11 0
22 [12425] เทศบาลทุ่งสง 0
23 [14918] รพ.ค่าย เทพสตรีศรีสุนทร 0
24 [21771] รพ. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 69 2023-07-14
25 [40491] รพ. เฉลิมพระเกียรติ 39 2023-06-28
26 [40492] รพ. พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ 10 2023-06-23
27 [40742] รพ. นบพิตำ 35 2023-06-30
28 [40743] รพ. พระพรหม 58 2023-07-15
29 [40970] รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 0
30 [41763] สหคลินิกประชาอุทิศ 0
รวม 1,829

จัดทำโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน