[PPA66 ส่งเสริมสุขภาพ] การให้คำแนะนำหญิงตั้งครรภ์ผ่านกระบวนการโรงเรียนพ่อแม่

A = จำนวนการให้คำแนะนำหญิงตั้งครรภ์ผ่านกระบวนการโรงเรียนพ่อแม่

[PPA66 ส่งเสริมสุขภาพ] การให้คำแนะนำหญิงตั้งครรภ์ผ่านกระบวนการโรงเรียนพ่อแม่
ลำดับ เครือข่าย A วันที่ประมวลผล
1 [10680] รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช 213 2023-07-13
2 [11322] รพ. พรหมคีรี 103 2023-07-13
3 [11324] รพ. ลานสกา 57 2023-07-13
4 [11325] รพร. ฉวาง 156 2023-12-08
5 [11326] รพ. พิปูน 34 2023-04-03
6 [11327] รพ. เชียรใหญ่ 47 2023-07-13
7 [11328] รพ. ชะอวด 78 2023-07-13
8 [11329] รพ. ท่าศาลา 193 2023-12-07
9 [11330] รพ. ทุ่งสง 113 2023-07-14
10 [11331] รพ. นาบอน 29 2023-12-01
11 [11332] รพ. ทุ่งใหญ่ 141 2023-09-13
12 [11333] รพ. ปากพนัง 53 2023-05-11
13 [11334] รพ. ร่อนพิบูลย์ 69 2023-06-07
14 [11335] รพ. สิชล 110 2023-07-13
15 [11336] รพ. ขนอม 72 2023-07-12
16 [11337] รพ. หัวไทร 82 2023-07-10
17 [11338] รพ. บางขัน 150 2023-07-13
18 [11339] รพ. ถ้ำพรรณรา 32 2565-09-02
19 [11523] รพ.ค่าย วชิราวุธ 0
20 [11660] รพ. จุฬาภรณ์ 74 2023-07-06
21 [12287] รพ. ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที11 0
22 [12425] เทศบาลทุ่งสง 0
23 [14918] รพ.ค่าย เทพสตรีศรีสุนทร 0
24 [21771] รพ. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 79 2023-07-11
25 [40491] รพ. เฉลิมพระเกียรติ 0
26 [40492] รพ. พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ 9 2023-05-29
27 [40742] รพ. นบพิตำ 73 2566-08-25
28 [40743] รพ. พระพรหม 69 2023-06-27
29 [40970] รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 0
30 [41763] สหคลินิกประชาอุทิศ 0
รวม 2,036

จัดทำโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน