ข้อมูลทั่วไป


เจ้าหน้าที่

18,257


หมู่บ้าน

1,813


หลังคาเรือน

506,286


อสม.

25,363


ประชากร

1,555,395

จัดทำโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน