ข้อมูลทั่วไป


เจ้าหน้าที่

18,688


หมู่บ้าน

1,845


หลังคาเรือน

515,215


อสม.

25,474


ประชากร

1,555,225

จัดทำโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน